View RSS Feed

ronenmig

  1. כל הקודם זוכה, צב"ד שונים למכירה מיידית במחירי מציאה

    ספקי כח מעבדתיים, סקופ טקטרוניקס, מכשירי מדידה לסל"ד, טמפרטורה, טסט בנץ' חזק ומשוכלל ועוד. כל הקודם זוכה, הכל במחירי מציאה מירושה, הכל הולך השבוע, לוקחים והולכים. טלפון 054-7466318

    עודכן בתאריך 18-12-2017 בשעה 10:10-24 על ידי ronenmig

    קטגוריות
    ללא קטגוריה
הרשמה