התשובות של foont תמיד איכותיות,
עכשיו מתברר שגם השאלות.